ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2235 Mobilin devleri bu fuarda!
Dünyanyn en büyük mobil teknoloji organizasyonu olan Mobil Dünya Kongresi, Barcelonada dün ba?lady. Kongrede bir taraftan gelece?in teknolojileri konu?ulurken, di?er yandan yeni ürünler tanytylyyor. Fuarda yer alan ürünler arasynda Readiusun e-kitap okuyucu, hafyza karty, yeni cep telefonlary ve cep telefonuna yönelik yeni uygulamalar dikkat çekiyor. Barcelonada düzenlenen GSM kongresi adeta bir teknoloji ?ölenine dönü?tü. Mobil teknolojisi sektöründen 50 binden fazla profesyonel i?adamy, fuar ve kongre alanynda bulunuyor. Etkinlikte Samsung, Soul olarak isimlendirdi?i yeni nesil cep telefonlarynyn tanytymyny yaparken, Nokia ise bellek kapasitesi artyrylmy? dört yeni ürününü tanytty. Samsung, Soulde cihazyn kullanymyny yön tu?lary olan navigasyon tu?laryny sanal ha
 
Okunma:2233 Y?te gelece?in akylly evleri!
Alty yyl içerisinde evler ba?tan sona teknolojiyle donatylacak. Kapylar parmak iziyle açylacak. Y?te gelece?in evleri. Yazylym devi Microsoft ?imdi de gelece?in evini tasarlady. 60 milyar dolarlyk servetiyle dünyanyn en zengini olan Microsoft’un patronu Bill Gates, birkaç yyl içinde evlerimizde ya?anacak de?i?imi anlatty. Söylediklerine inanmayanlary da “Ynanmyyorsanyz gelin bakyn” diyerek Disneyland’de görücüye çykan “Gelece?in Evi” ne davet etti.Y?te 6 yyl sonra eviniz: - Gelece?in evinde kapy anahtar yerine, parmak izi, göz retinasyny tarayycysy ya da cep telefonunuz ile açylacak. - Duvardaki ekrandan size byrakylan mesajlary okuyabilir, LCD ekrandan evinizdeki her?eyi kontrol edebileceksiniz. - “Grace” adly merkezi bilgisayar hem sekreteriniz olacak, hem de sizin hayatynyzy
 
Okunma:2233 Facebook hesaplaryny silmek artyk daha kolay
?imdiye kadar üyelerinin hesaplaryny sadece "dondurmaya" izin veren Facebook, artyk hesaplaryn silinmesine izin veriyor. Üyelerin ki?isel bilgilerinin bir örne?ini sunucularynda tutan Facebook, gizlilik endi?esi ta?yyan kullanycylaryn ele?tiri oklaryna hedef oluyordu. Site, atylacak e-postayla hesaplaryn silinece?ini bildirirken bazy kullanycylaryn, hesaplaryny kapatmakta hâlâ sorunlar ya?ady?y bildiriliyor. Cihan haber
 
Okunma:2235 Yki dev bili?im ?irketi birbirini Tekelle?meye izin vermem diye tehdit etti
Yki dev Yahoo için birbirine girdiYahoo, Microsoftun 44,6 milyar dolarlyk teklifini Googlea götürerek, pazarly?y ba?latynca, iki dev arasynda demeç sava?y ba?lady.Ykinci büyük internet arama servisi Yahoo, iki bili?im devi Microsoft ve Googleu birbirine dü?ürdü. Google, "Yahooyu alyrsan tekel olursun, buna kar?y kampanya açaryz diye Microsoftu uyaryrken, Microsoft da ayny tehdidi Googlea yapty. Her iki ?irket de elektronik posta alanynda ilk iki syrayy alyyor ve Yahooyu satyn alan açyk ara öne geçme gücünü ele geçirecek. GOOGLE SERT ÇIKTI Yahooya 44,6 milyar dolar teklif eden Microsofta tepki gösteren Googleun hukuksal i?lerden sorumlu Ba?kan Yardymcysy David Drummond, "Microsoft bu satyn almayla internet ortamyndaki yazylym tekelini derinle?tirmeyi amaçlyyor. Microsoft-Yahoo birle
 
Okunma:2233 Diz hareketlerinden elektrik üreten portatif bir jeneratör üretildi
Siz yürüyün, telefonunuz ?arj olsun!Diz hareketlerinden elektrik üreten portatif bir jeneratör üretildi.Michigan Üniversitesinden ara?tyrmacylar tarafyndan geli?tirilen biyomekanik enerji toplayycysy isimli cihaz, yürürken dizin yapty?y hareketlerden olu?an kinetik enerjiyi elektri?e dönü?türüyor. TEK BACAKTAN 5 WATT ELEKTRYK Cihaz, saatte 3 kilometre yürüyen bir ki?inin tek baca?yndan ortalama 5 watt elektrik üretebiliyor. Bu miktar ayny anda 10 cep telefonunu çaly?tyrmaya yetiyor. Uzmanlar, ortalama bir hyzla ko?an deneklerin ise yakla?yk 54 watt elektrik üretti?ini, bunun da standart bir ampülü yakmaya yetebilece?ini kaydediyor. Bundan böyle cep telefonunu ?arj etmek ya da Ipodunu dinlemek isteyenlerin tek yapmasy gereken yürüyü? yapmak.
 
Okunma:2233 Aylyk 18,99a internet... Telekomdan hediyeli ADSL kampanyasy...
18,99a internet! ADSLde kampanyaTürk Telekom, internete yeni abone olacaklara 3 Seçmeli Kampanya ile abonelik fyrsaty sunuyor. Y?te ayryntylar..Hala evinde interneti olmayanlar için ADSLden kaçyrylmayacak yepyeni fyrsatlar sloganyyla devam eden kampanyada mü?terilere 3 seçenek sunuluyor. TTNetten 3 seçmeli kampanya 1. Seçenekte: Kablosuz Modem + 2 ay ayda sadece 18,99 YTLden ba?layan fiyatlarla duyurulmu?. 2. Seçenekte ise Kablolu modem + 3 ay ayda sadece 18,99 YTLden ba?layan fiyatlarla abone olunabiliyor. 3. Seçenekte de Modemi olanlara 4 ay 18,99 ytl ba?layan fiyatlarla internete ba?lanma imkany sunuluyor. Kampanya kapsamynda hediye edilecek modemler ise Kablosuz ba?lantyda 1 port Ethernet ADSL2+ kablosuz modem Airties RT–205 , Pikatel Airmax yada Airties RT–103... K
 
Okunma:2235 Türkler oynuyor parayy G.Koreliler kazanyyor
Bilgisayar oyunlarynda basit ve heyecandan uzak atari devrini geçeli epey zaman oldu. Artyk hem çok daha geli?mi? hem de özel efektlere sahip, konulary ve kahramanlary çok sanal oyunlar gündemde. Teknolojik oyun konsollarynyn da i?e el atmasynyn ardyndan oyunlar, milyarlarca dolaryn döndü?ü, milyonlarca ki?inin hayatyna giren dev bir sektör haline geldi. Hele bu sanal karakterlerin büyük paralar kazandyrdy?yny ke?feden Türk oyun tutkunlary, bugün Güney Koreli K2 Network firmasynyn en çok gelir getiren oyun grubu oldu. Bunun üzerine, dünyanyn en büyük bilgisayar oyunlary firmasy, Türkiye’ye ofis açmaya karar verdi. 2008 yylynda Yngilizce dy?ynda ikinci dil olarak Türkçe oyunlary piyasaya sürmeye hazyrlanan ?irketin Yleti?im Direktörü Jeannie Hong’un sözleri aslynda gelinen n
 
Okunma:2233 Y?te ilginç Türk bulu?lary Yangynda syrt asansörü, suda batyrmayan mayo, asansörlü korni?...
Ekonomideki hareketlenme patent ba?vurularynda büyük arty?a yol açty. Patent alan Türk bulu?lary arasynda suda batyrmayan mayo, asansörlü korni?, yangynda hayat kurtaran asansör ve sobadan gaz syzmasyny önleyen cihaz da var. Ekonomik büyüme patent ba?vurularyny artyrdy. Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yüksel Birinci, "Patent ba?vurulary son 3 yylda yüzde 50 arty? gösterdi. Bu yylyn ilk 8 ayynda ba?vurular yüzde 80 artty" dedi. Yüksel Birincinin verdi?i bilgiye göre birçok ilginç bulu? için de patent alyndy. Bunlaryn arasynda, geriye sayaçly trafik lambasy, göz kama?tyrmayan far, suda batmayan mayo, asansörlü korni?, yangyn için syrt asansörü, yüzmeyi kolayla?tyran ?ort da var. Birincinin verdi?i bilgiye göre ilginç bulu?lar ve patent ba?vurularynda belirtilen öze
 
Okunma:2233 Tam 200 kitap bu küçücük alette!
Elektronik ortamda dünyanyn parakendeci kitap devlerinden Amazon.comun kablosuz eri?imle elektronik kitap okuyucusu "Kindle"yn saty?yna ba?layaca?y bildirildi. Ta?ynabilir okuma aletleriyle ilgilenen tüketicilerin büyük ilgisini çekmesi beklenen Amazon Kindleyn pille çaly?aca?y ve 399 dolardan piyasaya sürülece?i belirtilirken, kullanycylaryna kitaplary, gazeteleri ve bloglary kablosuz ba?lantyyla indirme olana?y sa?layaca?y kaydedildi. Yakla?yk 250 gram olan aletin Amazon.comdan indirilen ve her biri yakla?yk 10 dolar olan 200 kitaby ta?yyabilece?i bildirildi. Beyaz renkteki küçük Kindlea kitap indirmek için bilgisayara gerek olmady?y ve bir kitabyn tamamynyn bir dakikadan daha az sürece indirildi?i kaydedildi. Ynternet kanalyyla kitap saty?laryny
 
Okunma:2233 Sanal ortamda çocuk istismary ve müstehcenlik artyk son bulacak
Ynternet suçlarynyn önlenmesinde yeni dönem 23 Kasym Cuma günü ba?lyyor. Sanal ortamdaki çocuk istismary, müstehcenlik, kumar, uyu?turucu gibi 8 temel suçla ilgili internet sitelerine eri?im, Telekomünikasyon Yleti?im Ba?kanly?ynca engellenecek. Telekomünikasyon Yleti?im Ba?kany Fethi ?im?ek, AA muhabirine yapty?y açyklamada, 5651 sayyly Ynternet Ortamynda Yapylan Yayynlaryn Düzenlenmesi ve Bu Yayynlar Yoluyla Y?lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkynda Kanunun 23 Mayys 2007 tarihinde yürürlü?e girdi?ini ve öngörülen denetim yapysynyn kurulu?u için 6 aylyk bir süre öngörüldü?ünü belirtti. Sürenin 23 Kasym 2007 Cuma günü dolaca?yny kaydeden ?im?ek, bu tarihten itibaren uygulamanyn ba?layaca?yny belirtti. ?im?ek, internet ortamynda Atatürk aleyhine i?lenen s
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Bilgisayar İçin Cep
  Video Klipler
  Temalar
  Melodiler
  Arka Planlar
  Arşiv Paketler
  Uygulamalar
  Oyunlar
  Apple iOS
  Uygulamalar
  Oyunlar
  Android
  İkon ve İşaret Araçl
  Video Klipler, Arşiv
  Video Araçları
  Uygulamalar Masaüstü
  Temalar Masaüstü
  Kabuk & Masaüstü Yön
  Font Araçları
  Font
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.