ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2233 1 YTLye 150 bin kysa mesaj !
GSM operatörlerinin sundu?u Mobil Data hizmeti mesajla?mada büyük avantaj sa?lyyor. Cep telefonlarynda konu?manyn yany syra en çok kullanylan fonksiyon olan kysa mesaj yani SMS yerine mail atmak çok daha ucuza geliyor. Cep telefonunda data hatty olan bir ki?i mobildata paketi satyn alyp bunu sadece mail için kullandy?ynda, kysa mesaj kullanan bir ki?iye göre 150 bin fazla mesaj atabiliyor. Nasyl my? Öncelikle kysa mesajyn maliyetine bakalym. Cep telefonundan 1 kysa mesaj atmanyn maliyeti GSM operatörüne göre de?i?iyor. 1 SMS fiyaty Turkcell’de 19 YKr, Vodafone’da 17 YKr ve Avea’da ise 15 YKr. SMS uzunlu?u da telefonunun markasyna göre 200 vuru?tan ba?layyp bin 500 vuru?a kadar çykyyor. SMS’DEN 22 BYN KEZ UCUZ 200 vuru?luk 1 SMS yazyldy?ynda 200 byte yer kaplyyor. Yani 200 byte’lyk
 
Okunma:2233 YouTubea eri?im çyldyrtyyor !
Meraklylary, dün gece yarysyndan itibaren siteye ba?lanmayy ba?aryrken, ba?lanty sabah 10.00 civarynda yeniden kesildi. Siteye eri?imin açyldy?y yönündeki haberleri hem resmi hem de ?irket yekilileri yalanlady. Telekomünikasyon Kurumu Yleti?im Ba?kany Fethi ?im?ek, "Bize açylmasy konuda ula?an bir mahkeme karary yok. ?u an kapaly." açyklamasynda bulundu. Youtubeun Türkiye yetkilileri de "Bize yansyyan böyle bir mahkeme karary veya tebli? yok. Türkiyeden hala siteye eri?mek yasak." bilgisini verdi. Siteye yarym gün kadar eri?ilmesinin syrry ise açykly?a kavu?mady. Youtube, mahkeme kararyyla Türkiyede yakla?yk 1,5 aydyr engelleniyor. ses ve görüntü payla?ym sitesine dünyada sadece 4 ülkede eri?ilemiyor. Site, Atatürke hakaret içeren videolary yayynlady?y gerekçesiyle Türkiyede mahkeme
 
Okunma:2234 Sosyal A? Sitelerindeki Yary? Ba?aba? Gidiyor
2004 yylynda Amerikadaki üniversite ö?rencilerini birbirleri ile bulu?turmak amacyyla kurulmu?, 2006 yylynda ise üye alymlaryny dünya geneline yaymy? ve bir anda önü engellenemez bir popülariteye ula?my? olan sosyal a? sitesi Facebook arkasynda Fox gücüyle yenilemez gibi görülen sosyal a? sitesi MySpacei Alexanyn son trafik verilerine göre yakalamy? görünüyor. Alexanyn son trafik verilerine göre Facebook, MySpacei hem tyklanma, hem de sayfa gösterimi bakymyndan sonunda yakalamy? görünüyor. MySpacein yapty?y profillere Skype ile sesli görü?me imkany koymasy, kendi Web TV dizilerini yayynlamasy gibi popülarite arttyrycy saldyrylaryn ise pek i?e yaramamy? oldu?u görünmekte.
 
Okunma:2233 Türksat 3A
TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 1C’nin bütün trafi?ini ve yükünü alacak. Farkly bir yörüngede, farkly bir ?ekilde i?letilecek olan 1C uydusu televizyonlaryn ilave data aktarymy taleplerinin yerine getirilmesinde kullanylacak.Haziran ayynda hizmete girmesi planlanan TÜRKSAT 3A’nyn uydu manevra ömrü 20 yyl. 2,8x2,3x1,8 metre boyutlarynda olan uydunun kanat açykly?y ise 30 metre. TÜRKSAT 3A uydusunda di?er uydularda olmayan "yyldyz izleme" özelli?inin bulunuyor. Di?er uydular güne?e ve dünyaya bakarak yerini hesaplarken, TÜRKSAT 3A uydusu ise yyldyzlary izleyerek yerini hesaplyyor TÜRKSAT 3A’nyn 42 derece Do?u lokasyonunda devreye girmesiyle mevcut televizyon, radyo ve VSAT aktarymlary çok yüksek hyz ve kalitede gerçekle?tirilebilecek. Yüksek çözünürlüklü (HD) yayynlaryn iletilmesi ile ilgili çok iyi b
 
Okunma:2235 Adobe Acrobat 9 Çykty
Adobe firmasy Adobe Acrobat 9 versiyonunu duyurdu. Yeni versiyon ile Pdf dosyalary içerisinde flash animasyonlary izlemek gibi bir çok özellik bulunmakta.
 
Okunma:2233 Vmware 6.5 Beta Çykty
Sanalla?tyrma son dönemde çok popüler bir konu, gerek kurumsal gerek son kullanycylaryn kullanabilece?i programlar ile daha az donanym ile daha fazla bilgisayar çaly?tyrmak mümkün. Sanalla?tyrma teknolojisinin lider ismi Vmware, 6.5 sürümüyle beraber 3D deste?ine kavu?uyor 6.5 Beta sürümü yayynlanan Vmwarein yeni özellikleri Sanal i?letim sistemlerinde Direct 9c ve Shader Model 2.0 deste?iyle 3D grafiklerin desteklenmesi Akylly kart ve kart okuyucularyna destek Linux için sanal a? olu?turulmasy CentOS, Oracle Enterprise Linux, Asianux i?letim sistemlerine destek Kaynak : Http://www.vmware.com
 
Okunma:2233 Yeni Nesil iPhone Temmuz’da piyasada
Daha dü?ük fiyata daha yüksek teknoloji sunmayy amaçlayan yeni nesil iPhone’un Temmuz ayynda 22 ülkede saty?a çykmasy bekleniyor. Türk kullanycylarynsa tany?mak için bir süre daha beklemesi gerekiyor. Piyasaya çykty?y 2007 senesinden beri tüm dünyada milyonlarca kullanycyya ula?an iPhone’un “iPhone 2.0Software”y San Francisco’da düzenlenen bir konferansla tanytyldy. Mobil teknoloji tutkunlarynyn merakla bekledi?i yeni nesil iPhone önceki modellere göre güçlendirilmi? teknolojik alt yapysyyla dikkat çekiyor. Yeni iPhone’da yüzyylyn teknolojileri arasynda gösterilen ve görüntülü ve sesli görü?meye olanak sa?layan 3G teknolojisi en dikkat çeken özellikler arasynda. 3G kablosuz ba?lanty ve uydu üzerinden yön bulma özelli?ine de sahip. Yeni modelde internet de yakla?yk 3 kat dah
 
Okunma:2234 Y?TE GYYYLEBYLYR ÇILGIN MOTOSYKLET
Ta?ytlaryn "giyilebilir" kategorisinde incelenmesi pek aly?ylmy? bir ?ey de?il ancak Yamahanyn yeni konsept "motosiklet"i deus Ex Machina, bu kategorinin tarty?masyz en ba?aryly temsilcilerinden biri. ABDnin Pasadena kentinde bulunan Tasarym Koleji Sanat Merkezinde okuyan Jake Loniak isminde bir ö?renci tarafyndan tasarlanan çylgyn motosiklet oldukça çarpycy ve typky hibrid otomobiller gibi nano fosfat pillerle çaly?yyor. Y?TE NEFES KESEN ÇILGIN MOTOSYKLET Deus Ex Machina, elektrikle çaly?an, tek yolcu kapasiteli dikey park edilebilir ve giyilebilir bir motorsiklet. Yamaha konsept motoru için giyilebilir bir hava yasty?y geli?tiriyor. Motosiklet 36 pnömatik (hava basyncy ile kontrol edilen) kas ve 2 lineer kumanda ile kontrol ediliyor. 0-100 kilometre hyzlanmasy sadece 3 saniye ola
 
Okunma:2234 Bu bilgisayary alana internet bedava !
Microsoft, Smile Da?ytym, Smile ADSL ve Datateknikin i?birli?inde hayata geçirilen kampanya kapsamynda, Windows Vista yazylymy ile yüklü Exper bilgisayar alanlara 2 aylyk ücretsiz internet eri?imi sa?lanacak. Yeni PC Alanlara Ücretsiz Ynternet adly kampanyanyn tanytymy, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardymcysy Mustafa Ça?an, Smile Da?ytym Genel Müdürü Burçin Orhan, Smile ADSL Saty? Pazarlama Direktörü Ça?atay Arslan ve Datateknik Saty? ve Pazarlama Koordinatörü Cahide Akkuzunun katyldy?y bir toplantyyla yapyldy. Toplantyda konu?an Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardymcysy Mustafa Ça?an, dünyadaki 6 milyar insandan 1 milyarynyn bilgisayar kullandy?yny belirterek, vizyonlarynyn, bilgisayaryn nimetlerinden daha fazla insany yararlandyrmak oldu?unu söyledi. 2015e kadar 2 milyar insanyn
 
Okunma:2233 En net UFO görüntüleri -Video
Son günlerde artan UFO söylentilerine bir yenisi daha eklendi. Meksikada belgesel çeken bir grup, çyktyklary da?da bir anda önlerinde beliren UFOlary görüntüledi. Yzleyenleri hayrete dü?ürecek görüntüler ?imdiye kadar çekilmi? en net UFO görüntüleri olarak kayytlara geçti. Belgesel çekim ekibi, da? manzarasyny görüntülemek için kurduklary kamerayy kayda soktuklary syrada bir anda bir UFO beliriverdi. Daha sonra bu UFOyu onlarcasy izledi. Kameraman kayyttan çykmadan görüntülemeyi sürdürdü. Yakla?yk 40 saniye süren bu görüntüleme sonrasy UFOlar dönerek gökyüzünde hyzla kayboldu. AÇILIP KAPANAN BYR KAPA?I VAR Kameranyn kaydetti?i görüntülerde UFOnun metal bir yüzeye sahip oldu?u ve kavisli bir ?ekilde havada döndü?ü görüldü. Ayryca UFOnun yüzeyinde aralyklarla açylan ve kapanan bir kapak oldu
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Format Dönüştürücüle
  Şaka
  Zeka
  Mod ve Senaryo
  Dil Yamaları
  Yamalar
  Trainer
  Strateji
  Spor
  Simülasyon
  Puzzle
  Oyun Araçları
  Macera ve RPG
  Kart Oyunları
  Hile Programları
  Gazino ve Şans Oyunl
  Dos Oyunları
  Çocuklar İçin Oyunla
  Çeşitli
  Arcade
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.