ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2233 Elektronikte devrim: Kablosuz ?arj!
AMAÇ KABLO KARMA?ASINDAN KURTULMAK Cep telefonu ve laptoplary kablosuz ?arj eden yeni teknoloji geliyor.... ABD’li çip üreticisi Intel, geli?tirdi?i yeni bir teknoloji sayesinde dizüstü bilgisayarlaryn (laptop) 1 metrekarelik alanda kablosuz olarak ?arj edilebilece?ini açyklady. Amaç kablo karma?asyny ortadan kaldyrmak Teknoloji dünyasynda geçti?imiz yyl konu?ulmaya ba?lanan “kablosuz ?arj” uygulamasynda Intel önemli a?ama kaydedildi?ini açyklady. Milliyetin haberine göre Bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik cihazlaryn kablosuz olarak ?arj edilebilmesi konusunda çaly?malar yürüten ABD’li çip üreticisi Intel, önümüzdeki dönemde bu teknolojinin ticari olarak kullanyma sunulabilece?inin sinyallerini verdi. Intel’den yapylan duyuruya göre, 1 metrekarelik alan içind
 
Okunma:2233 350 YTLye NETBOOK
KÜÇÜK BOYUTLU BYLGYSAYARLARA YLGY ARTIYOR Netbook olarak da adlandyrylan, internete girecek ve basit gündelik i?leri yapacak ?ekilde tasarlanan, ucuz, küçük ve hafif dizüstü bilgisayarlara ilgi artty. AA muhabirinin derledi?i bilgilere göre, internetin, kablosuz ve hyzly ba?lantynyn yaygynla?masynyn da etkisiyle gündelik hayata iyice yerle?mesiyle, her an her yerden internete ba?lanabilirlik, önemli bir ihtiyaç haline geldi. Bilgisayary ve interneti yanynda ta?ymak amacyyla kullanylan dizüstü (notebook-laptop) bilgisayarlar günden güne geli?irken, halen fiyatlarynyn yüksek olmasy, 3-4 kiloya ula?an a?yrlyklary ve büyük boyutlary nedeniyle, kullanycylaryn isteklerine tam olarak yanyt veremiyor. Kullanycylaryn daha küçük, hafif ve ucuz ta?ynabilir bilgisayar ihtiyacy ne
 
Okunma:2233 Ynterneti en çok ne için kullanyyoruz?
EN YAYGIN YNTERNET BA?LANTISI ADSL Türkiyede hane halkynyn yüzde 24,47sinin internete eri?im imkanyna sahip oldu?u bildirildi. Türkiye Ystatistik Kurumunun (TÜYK) Nisan ayynda yapty?y Hanehalky Bili?im Teknolojileri Kullanym Ara?tyrmasyna göre, hane halkynyn yüzde 24,47sinin internete eri?im imkanyna sahip oldu?u ortaya çykty. Hanelerin yüzde 29,6synyn internete ihtiyaç duymadyklary için internete ba?lanmady?y belirlenen ara?tyrmada, Türkiyede en yaygyn internet ba?lantysynyn ADSL oldu?u görüldü. BYLGYSAYAR VE YNTERNET KULLANIM ORANLARI Ara?tyrmada, 16-74 ya? grubundaki hane halky bireylerinin bilgisayar ve internet kullanym oranlarynyn syrasyyla yüzde 38,1 ve yüzde 35,8 oldu?u, bu yyl Ocak-Mart döneminde 16-74 ya? grubundaki hane halky bireylerinin yüzde 34,3ü
 
Okunma:2234 Facebookta büyük tuzak !
BU AÇIK SYZYN DE CANINIZI YAKABYLYR Milyonlarca kayytly kullanycysy bulunan Facebookta yeni bir açyk ortaya çykty. CHIPin haberine göre bir yazylym geli?tiricisi, dünyanyn en popüler sosyal a?y Facebooka ait olan yeni bir uygulamanyn kullanycylara zarar verebilecek bazy javascriptleri çaly?tyrdy?yny iddia etti. Bu iddianyn sahibi yazylym uzmany, bu platformun Facebooktaki kullanycy kimli?ine ait cookieleri ve pop-up mesajlaryny çalmak için nasyl i?ledi?ini kullanycylara gösterdi. Buna göre herhangi bir hacker, çok da fazla u?ra?madan bir Facebook kullanycysynyn hesabyna girmek suretiyle onun adyna mesaj gönderebilirken, ayny ?ekilde mesaj kutusundaki mesajlary da kolayca okuyabilir. Bunun yanynda Facebookun gizlilik (Privacy) ayarlaryny da de?i?tirebilen hackeryn kull
 
Okunma:2233 Kullanylmayan Nokialary atmayyn !
NOKYA, YENY BYR GERY DÖNÜ?ÜM PROJESY BA?LATIYOR Dünyanyn önde gelen cep telefonu üreticilerinden Nokia, sürpriz geri dönü?üm projesini ba?latyyor... Kullanylmayan Nokia cep telefonlary, ?arj cihazlary ve bataryalary toplanyyor. Dünyanyn önde gelen cep telefonu üreticilerinden Nokia, sürdürülebilir çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Proje ile Nokia gelecek ku?aklary ve do?al ya?amy koruma adyna kullanylmayan Nokia cep telefonlary, ?arj cihazlary ve bataryalary toplayacak. Kullanylmayan bu ürünlerin, Türkiye’de 46 ilde 156 noktada kurulacak geri dönü?üm kutularynda toplanarak yeniden kazandyrylmasy hedefleniyor. ATMAYIN, BYZE VERYN Nokia cep telefonlarynyn yüzde 65-80 oranynda geri dönü?türülebilir oldu?unun altyny çizen Nokia yetkilileri ?unlary ifade
 
Okunma:2234 Masaüstünüzü renklendirin-TIKLA YNDYR
MASAÜSTÜ RESMYNDEN SIKILANLAR YÇYN 10 YENY DUVAR KA?IDI... Bilgisayarynyzyn masaüstü görüntüsünü de?i?tirmek için size 10 yeni duvar ka?ydy önerimiz var. TIKLA, MUHTE?EM ANYMASYONLARI GÖR Bilgisayarynyzyn ekranyny sürekli tek bir renk veya aylardyr duran o garip resim mi süslüyor? Biraz de?i?iklik yapma zamany geldi de geçiyor bile. Sizin için seçti?imiz duvar ka?ytlaryyla birlikte önceki duvar ka?ydynyza elveda diyebilirsiniz. A?a?ydaki galeriden istedi?iniz foto?rafyn orijinalini indirip kullanyn. Yüksek çözünürlüklü resmi indirdikten sonra tek yapmanyz gereken ?ey; dosyaya sa? tyklayyp "Arka plan olarak ayarla" demek. YLGYLY HABERLER: MASAÜSTÜ DUVAR KA?ITLARI (1. BÖLÜM) MASAÜSTÜ DUVAR KA?ITLARI (2. BÖLÜM)
 
Okunma:2233 Bilgisayar virüsü uzaya çykty !
UZAY YSTASYONUNUN BYLGYSAYARLARINA VYRÜS BULA?TI Uluslararasy Uzay Ystasyonunun (UUY) dizüstü bilgisayarlaryna virüs bula?ty. Amerikan Havacylyk ve Uzay Dairesi (NASA), UUYye geçen ay getirilen laptoplara "Gammima.AG." diye bilinen bilgisayar virüsünün bula?ty?yny do?rularken, bunun uzaya seyahat eden ilk bilgisayar virüsü olmady?yny ve bilgisayarlara nasyl bula?ty?yny tespit için bir soru?turma ba?latyldy?yny belirtti. Dünyada ilk kez geçen yyl a?ustos ayynda tespit edilen solucan, bula?ty?y bilgisayarlarda, popüler online oyunlaryn isim ve ?ifrelerin çalmak için pusuda bekliyor. Uzay haberlerini veren SpaceRef web sitesinin haberine göre, NASA, UUYnin hiçbir kumanda ve kontrol sisteminin bu kötü niyetli programdan kaynaklanan bir risk altynda bulunmady?yny bildirdi.
 
Okunma:2233 Ynternetten oyun indirenler dikkat !
Mahkeme öyle bir karar verdi ki, internetten program indirirken artyk iki kez dü?ünün. Yngilterenin ba?kenti Londranyn do?usunda ya?ayan Polonya uyruklu Isabella Barwinska adly kadyn internetten Pinball oyununu indirdi?i için 16 bin pound para cezasyna çarptyryldy. Leytonstone semitnde ya?ayan Barwinskanyn oyuna yasady?y sahip oldu?u için mahkemeye ba?vuran üretici firmanyn yöneticileri açtyklary davayy kazandy. Mahkemenin kararyn çykmasyndan sonra ödeme için kendisine 28 gün süre verdi?ini söyleyen Polonya uyruklu kadyn yapty?y ?eyin kanunlara kar?y gelen bir davrany? oldu?unu bilmedi?ini ifade etti. Yngilterede bilgisayar üzerinden ücretsiz indirilen programlardan dolayy çok büyük zarara u?radyklaryny ifade eden firma yöneticileri mahkemenin verdi?i bu kararyn emsal niteli?i
 
Okunma:2233 Bu araca sadece 50 Türk sahip olacak
Y?TE PEUGEOTUN YENY MODELYNYN ÖZELLYKLERY Lansmany yapylan 207 RC Le Mans’tan dünyada toplam 2 bin adet üretilecek fakat bu özel seriden Türkiye’ye sadece 50 adet getirilecek. Peugeot’nun 1 milyar dolarlyk yatyrymyny alabilmek için Polonya ile mücadele eden Türkiye’nin bir adym önde oldu?unu söyleyen Vieux, “Türkiye’nin potansiyeli onu cazibe merkezi haline getiriyor” dedi. Peugeot’nun 1 milyar dolar tutaryndaki yatyrymynda Polonya ile yary?an Türkiye, bir adym öne geçti. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Jean Pierre Vieux, Türkiye’nin çok ba?aryly bir dosya sundu?unu ve yatyrym için bir adym önde oldu?unu söyledi. Vieux, Türkiye’nin otomotiv üretiminde bir merkez oldu?unu ve kaliteli üretim yapty?yny, bunun da PSA grubunun Türkiye’yi seçmesinde önemli rol oynayabilece?ini ifade
 
Okunma:2233 FACEBOOK BA?INIZA BELA MI OLDU? Y?TE KURTULMA FIRSATI
Facebook hesaby nasyl kapatylyr? Siz de Facebook ma?durlaryndansanyz ve kurtulmak istiyorsanyz i?te size fyrsat... Yapmanyz gereken tek ?ey a?a?ydaki adymlary izlemek... Facebook hesaby nasyl kapatylyr a?a?ydaki adresten ö?renebilirsiniz. FACEBOOK HESABI NASIL KAPATILIR? - TIKLA Ö?REN
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Planlama ve Ajanda
  Muhasebe
  Kelime İşlem
  Finans
  ERP/CRM ve Yönetim U
  TV-Radyo
  Resim Göstericiler
  Resim Editörleri
  Grafik
  Animasyon
  3D Uygulama
  Uygulamalar
  Oyunlar
  Windows Phone & Wind
  Uygulamalar
  Oyunlar
  Symbian
  Sony Ericsson
  Siemens
  N Serisi
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.