ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2233 Rakiplerine öyle bir fark atty ki... - Foto
iPHONE 3G YILIN CYHAZI SEÇYLDY Appleyn iPhone 3Gsi rakiplerine büyük fark atarak, Britanyaly teknoloji severler tarafyndan yylyn cihazy seçildi. Teknoloji dergisi Stuffyn her yyl düzenledi?i yylyn cihazy ödüllerinde, büyük bir okuyucu kitlesinin oyunu alan cep telefonu ile müzik ve video çalar iPhone 3G, "zaten dikkate de?er bir cep telefonunun daha hyzly, daha akylly versiyonu" olarak tanymlandy. Y?TE iPHONE 3G - KARELER iPhone 3G, oylamada rakipleri Sony Playstation 3, Microsoft XBox 360, Nintendo Wii Fit ve B&W Zeppelin iPod speakerlaryny müthi? bir oy farkyyla geride byrakty. Performansy, tasarymy ve fiyatynyn, iPhone 3G için "yakalanmasy zor faktörler" oldu?u de?erlendirmesi yapan Stuff dergisinin çaly?anlary ise yylyn cihazy ödülüne 700 YTLden dü?ük fiyaty
 
Okunma:2233 Sonunda bu da oldu !
GELECE?YN BYLGYSAYARI, KELYMELERYN ANLAMINI BYLECEK Bilgisayarlar çok yakynda kelimelerin ne anlama geldi?ini bilecek. Bir Amerikan firmasy, bilgisayarlar için ortalama bir Amerikaly üniversite ö?rencisininkinden 10 kat zengin kelime haznesine sahip "anlam karty" üretti. Bilgisayar, bu "semantik" kart sayesinde kelimelerin anlamyny "ö?renecek." ?irket yetkilisi Scott Jarus, AFP muhabirine, "Bilgisayara Yngiliz dilinin bütün kelime ve cümlelerini sanal olarak ö?rettik" dedi ve yazylym uzmanlarynyn, kelimelerin metin içindeki anlamlaryny insan beyni gibi çaly?arak "anlayabilen" programlar yazabileceklerini belirtti. Jarus, "bu karty hazyrlamanyn 30 yyl aldy?yny" söyledi ve kartyn, "semantik web" olarak da adlandyrylan "web 3.0"a yönelik oldu?unu kaydetti. Üçüncü ne
 
Okunma:2233 Bu da Kuran okuyan televizyon !
LGDEN MÜSLÜMANLARA ÖZEL PLAZMA TELEVYZYON Güney Koreli LG Electronics ?irketinin üretti?i plazma televizyonlardan Kuran-y Kerim okunabilecek ve dinlenebilecek. LG, yapty?y açyklamada, ramazan ayynyn ba?lamasyyla birlikte Orta Do?u pazarynda piyasaya sürdü?ü 42 inç ve 52 inçlik plazma televizyonlara sahip olacaklaryn, televizyonun hafyzasyndaki Kuran-y Kerimi görüntüden hem okuyup hem de sesli dinleyebilece?ini bildirdi. Açyklamada, ?irketin, birçok Müslümanyn Kuran-y Kerimi, evlerindeki sinema sisteminden dinlediklerini ortaya koyan bir ara?tyrmadan sonra bu hizmetin verilmesinin kararla?tyryldy?y ifade edildi. LG sözcüsü Kim Jik-soo, 42 inç televizyonlaryn Dubaide 1,376 dolar, 50 inç televizyonlaryn ise 2,160 dolardan satyldy?yny söyledi. Kim Jik-soo, bu hizmeti
 
Okunma:2233 Yüzyylyn deneyinde hacker ?oku !
ASIL KARA DELYK SYSTEMDE ÇIKTI Asryn deneyini gerçekle?tiren CERNin bilgisayar sisteminde "kara delik" çykty, hackerler dalgasyny geçti. CERNin bilgisayar güvenli?i alarm durumunda... The Daily Telegraphyn haberine göre bir grup Yunan hacker, dünyanyn en syky korunan sistemlerinden biriyle çaly?an CERNin sistemine saldyrdy. CERN, olayla ilgili açyklamada bulunmady ancak bilgisayar güvenli?inin gözden geçirilmesine ba?landy. Hacker grubu, CERN’in "Asryn Deneyi" için 10 Eylül’de çaly?tyrdy?y LHC’ye (Büyük Hadron Çarpy?tyrycysy) ba?ly CMS detektörünün www.cmsmon.cern.ch adly sitesine saldyryp dalgalaryny geçti. Protonlaryn dev dedektörlerden geçti?i syrada CERN bilgisayarlaryna giren hackerlar gönderdikleri mesajlarla uyaryda bulunup güvenlik zaafyyla alay etti. LH
 
Okunma:2234 Bu program sahte, sakyn yüklemeyin !
ÜCRETSYZ DENEME SÜRÜMÜ YLE BYLGYSAYARINIZ ELE GEÇYRYLEBYLYR Bilgisayar korsanlarynyn son hedefi kendini güvende hissetmeyen internet kullanycylaryn cüzdanlary... Peki bu seferki tuzak ne? Kullanycylaryn güvensizli?inden faydalanarak onlary dolandyrmaya çaly?an sahte anti-virüsler artyyor. Rouge Security Software olarak tanymlanan yeni bir sahte anti-virüs dalgasy daha ba?lady. Hedef, yine kendini güvende hissetmeyen kullanycylaryn cüzdanlary... Böyle bir zararly ile muhatap olanlar sürekli olarak uyary mesajlary ile bo?u?mak zorunda kalyyor. Sistemin yüzlerce virüs tarafyndan i?gale u?rady?y ve bu zararlylardan kurtulmak için kredi karty ödemesi ile tam sürümün satyn alynmasy gerekti?i iddia ediliyor. Bu tip sahte anti-virüslere örnek olarak AntivirusXP 2008 veya
 
Okunma:2233 Kablosuz internet müjdesi!
AÇIK ALANDA YNTERNET BA?LANTISI Ula?tyrma Bakanly?y 3. nesil internetin ardyndan, açyk alanda internet ba?lantysy sa?layan teknoloji için dü?meye basacak. Bu yyl içerisinde yapylmasy planlanan 3G ihalesinin hemen ardyndan Wimax lisanslary da?ytylacak. Ula?tyrma Bakany Binali Yyldyrym, 3. nesil ihalesinin bu yyl içerisinde gerçekle?ece?ini duyurdu. Yyldyrym, halen Wimax için test çaly?malary yapan bazy firmalar hakkynda ?ikayetler bildirildi?ini söyledi. Firmalaryn bu yeni teknolojinin saty?yny yapty?yny belirten Yyldyrym, “Lisanslaryn verilmesinin ardyndan bu sorun ortadan kalkacak. ?u anda Telekomünikasyon Kurumu konuyla ilgili gereken önlemleri alyyor" diye konu?tu. Bugün
 
Okunma:2233 299 dolara laptop !
DYZÜSTÜ BYLGYSAYARLAR AVUÇ YÇYNE SI?DI, FYYATLAR DÜ?TÜ Ucuz dizüstü bilgisayarlar için seçenekler artyyor. Farkly markalaryn 270 dolardan 900 dolara kadar uzanan fiyat araly?ynda mini dizüstü bilgisayarlary var. Büyük ekran ve hiç kullanylmayan özelliklere para ödemek istemeyenler için mini dizüstü bilgisayar modelleri Türkiyede satylmaya ba?lady. Asus Eee PC, HP Mini Note PC ve önümüzdeki günlerde 500 dolaryn altynda fiyatla saty?a çykacak Dell Vostro A90, mini dizüstü bilgisayaryn öncüleri. Lenovo, Acer ve Microsoftun Ultra Mobile PC uyumlu Windows i?letim sistemi seçene?i dy?ynda bu mini dizüstü bilgisayarlar Linux Ubuntu i?letim sistemi de kullanyyor. LINUX YÜKLÜSÜ DAHA UCUZ Açyk kaynak kodlu Linux i?letim sistemine sahip bu bilgisayarlaryn fiyaty Windows i?letim
 
Okunma:2233 Böyle bir mail gelirse hemen silin !
BYLGYSAYAR KORSANLARININ YENY TUZA?INA DYKKAT Yngilterede bir nükleer santralin patlady?yny iddia eden e-postalaryn gözü aslynda paranyzda! Her geçen gün, yeni bir spam dalgasyyla kar?y kar?yya kalan internet kullanycylary, yeni bir spam tehdidiyle kar?y kar?yya. Londranyn kyrsal alanynda Saly günü ö?leden sonra bir nükleer enerji santralinin patlady?yny iddia eden yeni spam dalgasy, hyzla yayylmaya devam ediyor. Ancak i?in ilginç yany, Londra yakynlarynda böyle bir santralin zaten bulunmuyor olu?u. Londraya en yakyn nükleer santral ise Londradan yakla?yk 124 km uza?ynda. Ancak Londrayy ve Yngiltereyi yakyndan tanymayan milyonlarca kullanycynyn bu bilgilere sahip olmasyny beklemek pek mümkün de?il. Bu spam mesajlar, kullanycylaryn dikkatini çekmek için sözde patl
 
Okunma:2233 ADSLde çylgyn kampanyalar ba?lady !
EN UCUZ YNTERNET HANGYSY? Ynternet pazarynda rekabet arttykça indirim kampanyalary da birbiri ardyna geliyor. ADSLDE SON FYYATLARI Ö?RENMEK YÇYN TIKLAYIN
 
Okunma:2233 MSNde 11 Eylül ?oku !
MSN, KULLANICILARINI BUGÜN ADETA ÇILDIRTTI Windows Live Messenger kullanycylary bugün MSNdeki ba?lanty hatalary nedeniyle bir türlü oturum açamady. Öyle ki defalarca oturum açma denemelerine ra?men her seferinde benzer hata kodlaryyla kar?yla?tylar. CHIPin haberine göre ?a?yrtycy olan ise bu hatanyn her yyl ayny gün meydana gelmesi... Yani 11 Eylülde. Aslynda MSN kullanycylary bu duruma yabancy de?il. Çünkü geçen yyl da takvimler 11 Eylülü gösterdi?inde MSNlerinden ayny uyarylary almy?lardy. Son iki yyldyr ayny sorunlarla kar?yla?an kullanycylar bugün tüm gün ya?adyklary karma?ayy tarty?ty. Kullanycylaryn büyük bir bölümü bunu 11 Eylülde gerçekle?en bir MSN saldyrysyna ba?lyyor. Di?er iddia sahipleri ise hatayy 11 Eylülde gerçekle?en terör olaylaryna ba?lyyor. Ancak M
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Oyunlar
  Symbian
  Sony Ericsson
  Siemens
  N Serisi
  66 Serisi
  Nokia
  Çesitli Dosyalar ve
  Cep Telefonu Yazılım
  UIQ Series
  Series 60
  Java Oyunları
  Cep Telefonu Oyunlar
  Uygulamalar
  Oyunlar
  BlackBerry - RIM
  Bilgisayar İçin Cep
  Video Klipler
  Temalar
  Melodiler
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.