ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2233 Y?te Googleyn çyldyrdy?y an !
E?er kysa bir süre önce Googleda bir ?eyler aradyysanyz, listelenen tüm sitelerin zararly site kategorisinde de?erlendirildi?ini fark etmi?sinizdir. Arama kutusuna ne yazarsanyz yazyn, çykan sonuçlaryn altynda "Bu site bilgisayarynyza zarar verebilir" ibaresi sizi korkutmu? olabilir. Googleda ya?anan küçük bir teknik sorun sonucunda ortaya çykty?yny dü?ünülen bu durum, 1 saatten daha kysa bir sürede giderildi ve Google aramalary ?u anda normale dönmü? durumda.31.Ocak.2009 17:42:53 Google Türkiye, henüz konuyla ilgili bir açyklama yapmady.
 
Okunma:2233 ME?ER SAHYPSYZ DE?YLMY?YZ
Yüz yyldyr çaresizce yolu gözlenen yi?it yerinden kalkyyor ve zulmün kar?ysyna dikiliyor.?imdi yüz yyl aradan sonra bir ruh yeniden diriliyor ve kimsesizin kimsesi olarak mazlumun hakkyny söke söke alyyor. Kötülük çok zor günler geçiriyor. Bir avuçluk nüfusuyla dünyaya hükmetmeye kalkan zalimler, kar?ylarynda tir tir titredikleri Osmanly’nyn torunlaryny buluyor. ?imdi bir ça? kapanyyor bir ça? açylyyor. Bir saltanat sona eriyor. Typky dedeleri gibi yürekli, cesur bir millet, yeniden kendine geliyor. Yüz yyldyr meydany bo? bulanlaryn at oynatty?y co?rafyada, bu topraklaryn gerçek sahipleri ?imdi zalimden hesap soruyor. Türkiye’nin Ba?bakany yüz milyonlarca insanyn gönlünü fethediyor. Çaresizlik içindeki milletler yüzünü Türkiye’ye dönüyor. Binlerce kilometre uza
 
Okunma:2232 IBM, Red Hat ve Canonical Microsofta Kar?y Birle?ti.
Lotus Symphony 1.2.1, IBM’in hazyrlady?y açyk kaynak kodlu ofis programy. Artyk Symphony Mac OS X sistemlerde de çaly?abiliyor. Bu yeni sürüm boyunca IBM, Red Hat ve Canonical ile ili?kiler kurdu. Ve bu ili?kiler sonucunda Microsoft’un ofiz yazylymy konusunda ba?y a?ryyaca?a benziyor. Y?te nedenleri, Lotus Symphony 21 Ocak duyurulmu?tu, ve indirilme sayysy ?u anda 3 Milyonun üzerine çykty. Bu tabiki Microsoft Ofisi öldürmez ancak üzece?i besbelli.  IBM ve Red Hat  IBM and Red Hat, 21 Ocak’ta imzaladyklary anla?ma ile kurumsal alandaki Microsoft sistemlerin Linux sistemlere dönü?türülmesi konusunda beraber çaly?yyorlar. Böyle iki büyük firmanyn kurumsal alanda beraber hareket etmesi açyk kaynak dünyasy için sevindirici.  Canonical  IBM ve Canonical Aralyk 2008’
 
Okunma:2235 ATi, Catalyst 9.1 sürücüsünü kullanyma sundu
AMD-ATi, kullanycylar tarafyndan merakla beklenen Ocak ayy sürücü güncellemesi Catalyst 9.1i resmi olarak yayymlady. Firmanyn kysa süreli bir gecikmeyle ay sonuna kalan yeni sürücü paketinde dikkat çeken en önemli özellik olarak OpenGL 3.0 için tam destek sunulmasy gösteriliyor. Firmanyn yayymlanan Catalyst 9.1 sürüm notlarynda performans iyile?tirmesiyle ilgili herhangi bir detaya yer verilmezken gerek Windows XP gerekse de Windows Vista altynda gözlemlenen çok sayyda hatanyn yeni sürücü ile giderildi?i belirtiliyor. Radeon 9500 ve sonrasy tüm kartlarla uyumlu olan sürücünün PCGames Hardware sitesinin de?indi?i Nvidianyn ise gündeme ta?ydy?y Crysis: Warheaddeki 16x AF sorunuyla ilgili güncelleme içerip içermedi?i hakkyndaysa ?imdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor. Catalyst 9.1 sürücüs
 
Okunma:2235 Western Digital, 2TB kapasliteli sabit diskini duyurdu
Dünyanyn ilk 2TB kapasliteli sabit diski, NAND flash bellek teknolojisini esas alan katy hâl diskleri yani SSDlerin sabit disklerin yerini alaca?y yönündeki öngörü hem uzmanlar hem de kullanycylar tarafyndan tarty?yladursun, depolama dünyasynda kapasite rekoru bir kez daha kyryldy. Raptor serisi yüksek performansly çözümleriyle tanynan Western Digital, Caviar Green serisi altynda geli?tirdi?i 2 Terabyte (TB) kapasiteli sabit diskini kullanyma sunarak, üreticiler arasy kapasite yary?ynyn ya?andy?y sabit disk arenasynda önemli bir avantaj elde etmi? oldu. Dünyanyn en büyük sabit disk üreticilerinden Seagatein, 1.5TBlyk depolama alanyyla dikkat çeken yüksek kapasiteli sürücüsünün saty?yna ba?lamasyyla birlikte rakip firmalaryn nasyl bir adym ataca?y merak konusu olmu?tu. Geni? bant internet
 
Okunma:2233 Windows 7ye ek süre
Microsoft’un büyük ilgi gören ve sunucularyn devre dy?y kalmasyna sebep olan i?letim sistemi Windows 7 Beta’nyn indirme süresi 10 ?ubat’a kadar uzatyldy.Firmadan yapylan açyklamaya göre normalde 24 Ocak’ta olan son tarih 10 ?ubat’a alyndy.Ylk kullanyma sunuldu?unda 2.5 milyon adet indirme synyrlamasy ile yasaklanan Windows 7 yo?un talep gelince bu synyrlama kaldyrylmy?ty. Gerek arayüzü gerekse Vista gibi çok fazla sistem kayna?y istememesi ile kullanycylaryn ilgisini çeken i?letim sisteminin Pre Beta versiyonu bile torrent a?larynda kullanylmy? ve o da çok ilgi görmü?tü.Windos 7 Beta’yy halen indirmediyseniz BU ADRESTEN ISO dosyasyna ula?abilirsiniz.
 
Okunma:2233 Microsoftun ba?y yine dertte
Daha önce de rekabeti zedeledi?i için Avrupa Birli?i tarafyndan para cezasyna çarptyrylan Microsoft’un ba?y yine dertte... AB Komisyonu bu sefer de Windows i?letim sistemleri ile birlikte verilen Internet Explorer tarayycysynyn rekabeti zedeledi?ine karar verdi. Bu yüzden Microsoft’u uyaran AB Komisyonu, Microsoft’tan gerekli düzenlemeleri yapmasyny istedi.Konuyla ilgili çaly?tyklaryny belirten Microsoft yetkilileri, AB yasa ve kurallary çerçevesinde çaly?mak istediklerini açyklady. Sektör uzmanlaryna göre uzun vadede Windows i?letim sistemlerinde Internet Explorer dy?ynda farkly internet tarayycylarynyn sunulmasy gündeme gelebilir.
 
Okunma:2232 Appleda yüzler gülüyor
Ekonomik kriz etkisiyle hergün olumsuz haberlerin geldi?i teknoloji firmalarynda yüzü gülenler de var.Geçen yylyn son çeyre?ine ili?kin mali raporlaryny açyklayan Apple, 1.6 milyar dolar kar etti?ini duyurdu. Bir önceki yylyn ayny döneminde 1.58 milyar dolar kar eden firma tüm beklentileri tersine çykararak son çeyrekte de kar etmeyi ba?ardy.Firmanyn özellikle iPhone ve MacBook saty?lary ile karlyly?yny sürdürdü?ü belirtilirken, 2009 yylynyn ilk çeyer?inde finansal verilerin dü?ü? gösterece?i beklentisi hakim.
 
Okunma:2234 Cepte müthi? bir yenilik
Appleyn yeni patenti, sessiz bir ortamda bangyr bangyr ba?yran cep telefonlaryny tarihe gömecek.Çok önemli bir toplanty esnasynda telefonunuz bir anda bangyr bangyr "Biri bana gelsin" diye ortaly?y inletmi? ya da gürültülü bir sokaktan evinize girdi?inizde 18 cevapsyz ça?ry bulmu? olabilirsiniz. Cep telefonlary hayatymyzy kolay?tyryrken, kendi sorunlaryny da beraberlerinde getiriyorlar. Ama olmadyk yerde çalan veya gürültüden duyulmayan telefonlar Appleyn yeni aldy?y patent ile tarihe kary?abilir.Appleyn ba?vuruda bulundu?u son patenti, ortamyn ses seviyesini tespit edecek bir alycy ve cihazyn hoparlörünün ses seviyesini bu ortam sesine göre ayarlayan bir parçadan olu?uyor. Aslynda mantyk olarak son derece basit olan bu sistem otomatik olarak, sessiz ortamlarda cihazyn daha dü?ük ses seviy
 
Okunma:2236 15-inç MacBook Pro’ya mat ekran seçene?i
Apple’nin son kez katyldy?y Macworld fuary, cuma günü kapylaryny kapady kapamasyna. Fakat fuardan akylda kalanlar da yok de?il. En ilginci, Techrestore tarafyndan tanytylan ve 15-inç MacBook Pro kullanycylaryna Apple tarafyndan dayatylan parlak ekrandan kurtulma imkâny veren “mat ekran hizmeti”. Bilindi?i gibi Apple, artyk tüm ürünlerinde parlak ekrany standart hâle getirmi? durumda. Sadece 17-inç MacBook Pro‘da, o da mat de?il yansymasyz (anti-glare) seçenek sunuyor ve bunun için de kelle ba?y 50 dolar talep ediyor. TechRestore ise ayna niyetine MacBook Pro kullanmayy reddenler için bir ekran de?i?im hizmeti sunuyor. Yekpare kasa diye anylan (2008 sonu) 15-inç MacBook Pro’nuzu alyp, parlak ekranyny gerçek mat ekranla (alüminyum yerine siyah ekran çerçevesi kullanarak) de?i?tiriyorlar. Bö
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Delphi
  C ve C++
  Programlama
  Yerel Sunucular
  Eklentiler ve Compon
  PHP
  Mirc
  Java, Javascript
  CGI-Perl
  ASP
  Web Dizayn Araçları
  Veritabanı Uygulamal
  Uygulamalar
  Sunucular
  Sayfa Tasarlayıcılar
  Java ve Javascript Y
  Hazır Scriptler ve A
  Editörler
  Animasyon ve Grafik
  Teppro
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.