ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2237 Dragon Age’den Yeni Video
BioWare’in yyllar önceki klasik oyunu olan “Baldur’s Gate’in” ruhani takipçisi olarak gösterilen, zamanynda ilk olarak PC için duyurulan ve daha sonra da BioWare’in EA bünyesine geçmesiyle de ekonomik çykarlar do?rultusunda Playstation 3 ve Xbox 360 için de yapymyna ba?lanan ve yylyn sonlarynda do?ru her üç platformda da görücüye çykacak olan “Dragon Age’in” yeni bir videosu yayymlandy. Yyi seyirler. Yzlemek Yçin Link:http://www.gametrailers.com/player/45937.html  
 
Okunma:2237 WoW’da Guild Lideri, Oscar’y Kapty!
WoW sitelerinden ‘yn haberine göre, geçti?imiz pazar günü sahiplerini bulan Oscar Ödülleri’nde, “En Yyi Görsel Efekt” dalynda Oscar’y “Curious Case of Benjamin Button” ile kucaklayan isim Steve Preeg oldu. Steve Preeg, daha önce “Yüzüklerin Efendisi” serisi ve “I Robot” gibi filmlerin görsel efektleri üzerinde de çaly?my?ty.<P>Steve Preeg, dünyaca ünlü bir MMORPG olan “World of Warcraft’ta” bir guild (klan) lideri. Oyunda bir “Combat Rogue” karakterini yöneten Preeg, klanynyn ba?arysy için elinden gelenin en iyisini yapyyor. Bu ilginç haberi sizlerle payla?alym istedik.
 
Okunma:2238 Dante’s Inferno’dan Yeni Video
Dante’s Inferno” duyuruldu?u andan itibaren büyük ilgi uyandyran oyunlardan. Oyunun yapymyny ise “Dead Space” ile iyi bir ba?ary elde eden EA üstleniyor. Yayymlanan videoya bakty?ymyzda çok de?i?ik türde ve devasa boyutta yaratyklar bizi bekledi?ini görüyoruz. Oyunun 2010 yyly ba?ynda PC, PS3 ve Xbox 360 platformlaryna çykarylmasy bekleniyor. Yayymlanan kysa ama etkileyici bu videoyu sizlerle payla?yyoruz. Yyi seyirler.sizlerle payla?yyoruz. Yyi seyirler.[Editör Tavsiyesi Videoyu + 13 Yzlesin :D] Video Yu Bu Lynkten Izleye Bilirsinizi: http://www.gametrailers.com/player/45952.html
 
Okunma:2234 Bioshock 2, Ekim Ayynda my Geliyor?
Bir videodan ba?ka resmi bir açyklama olmamasyna kar?yn, yeni bir “Bioshock’un” gelece?i syr de?il. ?u anda “Bioshock 2″ ile ilgili tahminlerden ba?ka pek fazla bilgi de yok elimizde. Fakat  ve e göre “Bioshock 2: Sea of Dreams”, 5 Ekim 2009′da piyasaya sürülecek. Take Two’nun aksiyon/korku oyununun daha önce de 2009′un 4. çeyre?inde çykaca?y belirtilmi?ti ki açyklanan tarihte bu söyleme uyuyor zaten. Bu da “5 Ekim” tarihinin do?ruluk payyny az da olsa arttyryyor. Bioshock 2; PC, PS3 ve Xbox 360 için hazyrlanyyor. Ne zaman çykaca?yndan emin olmak içinse hâlâ resmi açyklamayy beklemekteyiz.
 
Okunma:2236 The Last Remnant’yn Demosu Yndirime Sunuldu
Square Enix’in hazyrlady?y en son RPG olan “The Last Remnant” Xbox 360 için piyasaya sürüldü?ünde hayal kyrykly?y yaratmy?ty. Önümüzdeki ay ise ekstra içeriklerle PC’ye gelmeye hazyrlanyyor. Oyun piyasaya sürüldü?ünde ise PC için neler sundu?unu hep beraber görece?iz; fakat Xbox 360 sürümündeki ba?arysyzlyk sizi ?üphelendiriyor ve oyunu PC için alyp almamaya karar veremiyorsanyz, 1.01 GBytes boyutundaki  denemenizde yarar var. Unreal Engine 3 grafik motoru ile hazyrlanan oyun, 20 Mart 2009′da piyasalarda olacak. Oyunun sistem gereksinmeleri ise ?öyle syralanmy? Minimum Sistem Gereksinimleri Windows XP SP 2 / Windows Vista SP 1 *Y?lemci: Intel Core 2 Duo (2GHz) / AMD Athlon X2 (2GHz) *Bellek: 1.5 GB Ram *Grafik Karty: NVIDIA GeForce 8600 VRAM 256 Mb<BR> *Ses Karty: Di
 
Okunma:2233 Street Fighter IV saty? rekorlary kyryyor
Efsanevi dövü? oyunu Street Fighter’yn en son sürümü Street Fighter IV, ekonomik krize ra?men saty? rekorlary kyrmaya devam ediyor. Popüler oyun, üretici firma Capcom’un açyklamasyna göre piyasaya sürüldü?ü 12 ?ubat 2009′dan beri 2 milyon adet saty? rakamyna ula?ty. ?u anda XBox ve Playstation3 için piyasada olan ST IV’ün PC sürümünün 2009 yyly içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
 
Okunma:2233 Bu dosyayy sakyn açmayyn !
MS, yeni bir kritik güvenlik açy?y konusunda kullanycylary uyardy. Hedefte bu kez hangi yazylym var? Özellikle ofis çaly?anlarynyn en syk kullandy?y programlar arasynda yer alan Excelde ke?fedilen yeni bir güvenlik açy?y korkutuyor. Microsoft, hackerlaryn bu güvenlik açy?yny kullanarak hazyrladyklary bir dosya ile kullanycynyn sistemini ele geçirebileceklerine dair uyaryda bulundu. Saldyry sadece Microsoft Office Excel 2007 ve önceki sürümlerde ve .xls uzantyly dosyalar sayesinde gerçekle?ebiliyor. Virüslü Excel dosyasy açyldy?ynda, kullanycydan habersiz olarak iki farkly dosya sisteme kaydediliyor.Bu dosyalar kullanycylaryn klavyeyi kullanarak yazdyklary tüm yazylary ve di?er ki?isel bilgileri gizlice kaydedecek bir truva atynyn sisteme indirilmesini sa?lyyor. Symantec yetkilileri no
 
Okunma:2233 Küçül de cebime gir !
Gittikçe küçülen bilgisayarlar standart bir adaptör boyutuna da indirgendi.Ünlü yary-iletken i?lemci üreticisi Marvell, bir AC elektrik adaptörü büyüklü?ünde ve bir gece lambasy kadar (5 Watt) güç çeken bir bilgisayary tanytty. 1.2 Ghz ARM i?lemci, 512MB RAM ve 512MB Flash belle?e sahip olan bu küçük bilgisayar Linux i?letim sistemlerini çaly?tyrabilityor. USB 2.0 ve Gigabit Ethernet giri? ve çyky?laryny bulunan bu yeni bilgisayaryn, sunucu gerektiren uygulamalarda büyük sunucularyn yerini alabilece?i dü?ünülüyor.Marvell, bütün yazylym bilgileri ve donanym ?emalary dahil bu bilgisayaryn geli?tirici sürümlerini 100 dolardan programcylara sunmaya ba?lady. Firma, seri üretimde bu bilgisayaryn maliyetinin 50 dolar civaryna çekilebilece?ini dü?ünüyor.
 
Okunma:2234 Google kullanycylary ?a?kyna döndü !
Googleyn mail servisi Gmaile 3 saat boyunca ula?ylamady.Gmailin TSY 11:30 itibaryyla devre dy?y kaldy?yny fark eden kullanycylar büyük ?a?kynlyk ya?ady. Kullanycylar maillerine ula?maya çaly?tyklarynda a?a?ydaki ekran görüntüsü ile kar?yla?ty. Sorunun neden kaynaklady?yna dair bir açyklama yapylmazken, GMailin yardym sayfalarynda ?u küçük not yayynlandy: "Bir grup kullanycymyzyn GMaile ba?lanmasyny engelleyen bir problem ya?yyoruz. Problem saat 11.30da ba?lady. Sorunu çözmek için çaly?yyoruz ve geli?me oldu?unda bildirece?iz. Sorun nedeniyle özür dileriz." NOT: GMaile eri?im, 14.30 itibary ile tamamen normale dönmü? görünüyor..
 
Okunma:2233 AMD Ystanbul görücüye çykty
AMD, "Istanbul" adyny verdi?i yeni i?lemciyi geçti?imiz günlerde Texastaki merkezinde basyna küçük bir performans demosu ile tanytty.45nm teknolojisi ile üretilmi?, 6MB L3 önbellekli ve 6 çekirdekli Opteron serisi bir i?lemci olan "AMD Istanbul" Socket Fe sahip sistemler için yeni bir upgrade olana?y sunacak ve ?u anda piyasada olan Opteronlar gibi Hypertransport ve 2 kanal DDR2 bellek gibi özellikleri de içerecek. Tanytyma ça?yrylan TechPowerup web sitesi yazarlary testi ?u ?ekilde anlatyyorlar: "AMD yetkilileri, Istanbul i?lemcisini Windows 2008 Sunucu kurulu bir 4 i?lemcili bir sunucuda görücüye çykartty. Ylk testte Windows Serverdaki Görev Yöneticisinde toplam 24 adet çekirdek ayry ayry görüntülendi. Ykinci testte ise ayny sunucuda 3 Sanal Makine yazylymy (Red Hat Linux, W
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Oyunlar
  Apple iOS
  Uygulamalar
  Oyunlar
  Android
  İkon ve İşaret Araçl
  Video Klipler, Arşiv
  Video Araçları
  Uygulamalar Masaüstü
  Temalar Masaüstü
  Kabuk & Masaüstü Yön
  Font Araçları
  Font
  Ekran Koruyucu
  Eğlence Masaüstü
  Duvar Kağıdı
  Çeşitli Masaüstü Ara
  Başlangıç Ekranları
  Alarmlar ve Saatler
  İnternet Araçları
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.