ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2233 Bu ülkede artyk Windows yasak!
Dünya üzerinde en çok kullanylan i?letim sistemi ku?kusuz Windows; ama bu ülkede durum biraz farkly. ?u anda Yranda bilgisayar programlary sokaklarda özgürce satyn alynabiliyor. Yran da resmi olarak Windows i?letim sistemini byrakyp, yerine Linuxa geçmeye karar veren ülkelerden biri oldu. Devletin bili?im konularynda yetkili ismi olan Mohammad Sephery-Rad, bu kararyn uzun süreli politik ve güvenlik de?erlendirmeleri sonucunda alyndy?yny açyklady.Ylk akla geldi?i gibi Yranyn Windowsu terk etme sebebi, arasynyn pek de iyi olmady?y ABDya ait bir ürünü kullanmayy reddetmek de?il, gerçek sebep temellerini çok daha rasyonel bir dü?ünceden alyyor . ?u anda Yranda yazylym konusunda yürürlükte olan bir telif yasasy bulunmuyor. Bu yüzden ülke çapynda tüm Windows i?letim sistemleri kopya olarak ve öz
 
Okunma:2234 Bilim adamlaryndan rekor bulu? !
Amerikaly bilim adamlary, lityum-iyon pillerinin daha küçük, daha hafif ve sadece saniyeler içinde dolmasyny sa?layacak yeni bir üretim yöntemi geli?tirdiler. Nature dergisinde yayynlanan ara?tyrmaya göre, ABDnin prestijli üniversitesi Massachusetts Institute of Technologyden (MIT) Byoungwoo Kang ve Gerbrand Ceder adly iki ara?tyrmacy tarafyndan geli?tirilen yöntem, ani hyzlanma için ?ok akymyn gerekli oldu?u hibrit araçlar, cep telefonlary veya di?er elektrikli cihazlarda kullanylabilecek.Yeni yöntem için cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi tüketici elektroni?inde kullanylan lityum-iyon pillerinin üretim safhasynda sadece küçük de?i?iklikler yapmak yeterli oluyor.Bulu?la ilgili MITden yapylan açyklamada, ?u anda kullanylan teknolojiyle önemli miktarda enerji depolayabilen ancak ?arj s
 
Okunma:2234 Office 14: Ofis setinden ilk gerçek kareler
Office 14ün alfa sürümünün ilk ekran görüntüleri internette ortaya çykty. Bu haftanyn ba?ynda bir deneme sürümünü seçilmi? testçilere göndermi?ti. ?imdiyse Rus kökenli wzor.net bu deneme sürümünün ilk ekran görüntülerini yayynlady. Resimlerde Word, Excel, Visio, OneNote, Publisher ve Access gözüküyor.Resimlerle: Microsoft Office 14ten ilk karelerOffice 14 grafiksel açydan Office 2007de siftahy yapylan "Ribbon" arayüzüne paralel ilerliyor. Kysa bir süre önce gelecekte çykacak olan "Grada" ismindeki Office programynyn ilk konsept ekran görüntüsü ke?fedilmi?ti. Office 14ün bu senenin sonunda piyasaya çykmasy bekleniyor. Ayryca testçilerin Office 14ün "Office System 2009" ismi altynda piyasaya sürülece?ini ö?rendi?i de söyleniyor.
 
Okunma:2233 Nokia N97nin fiyaty ?a?yrtty !
Nokianyn merakla beklenen yeni Smartphoneu N97 henüz piyasaya çykmady. ?imdiden kendine has bir hayran kitlesi olu?turmayy ba?aran N97nin saty?a sunuldu?unda fiyatynyn ne olaca?y ise en çok merak edilen konulardan biri. Konuyla ilgili ilk ipucu Yngilteredeki bir e-ticaret sitesinden geldi.eXpansys adly internet sitesi 32GBlyk N97nin beklenen piyasaya çyky? tarihini 23 Haziran ve saty? fiyatyny 689,88 sterlin (yakla?yk 1.673 TL) olarak duyurdu. Her ne kadar pek çok dikkat çekici özelli?e sahip olsa da, telefonun bu ilk duyurulan saty? fiyaty N97 sahibi olmayy uman pek çok ki?i tarafyndan oldukça yüksek olarak yorumlandy. Buna ra?men eXpansysin erken sipari? fiyatynyn, sadece N97ye sahip olmak için can atan merakly kullanycylara yönelik bir fiyat oldu?u ve Haziran ayynda bu rakamyn daha dü?e
 
Okunma:2234 Bu laptop beni çaldylar diye ba?yracak!!
Bu bilgisayar açyldy?ynda, ekranda "Bu bilgisayar çalynmy?tyr" mesajy belirecek ve istenirse "Ben çalyndym" diye ses çykaracak.Son yyllarda hyrsyzlaryn en çok tercih etti?i, "yükte hafif pahada a?yr e?ya" arasyna giren dizüstü bilgisayarlaryn çalynmasynyn önlenmesi amacyyla geli?tirilen yeni program, sahibinin bilgisayara yazyly ve sesli mesaj yüklemesine olanak sa?layacak. Böylece bilgisayar açyldy?ynda, ekranda "Bu bilgisayar çalynmy?tyr" mesajy belirecek ve istenirse "Ben çalyndym" diye ses çykaracak.Çalynty dizüstü bilgisayarlaryn izini sürmek üzere hazyrlanan programyn ardyndan, "Front door Software" adly ?irket tarafyndan geli?tirilen bu yeni programyn, dizüstü bilgisayar hyrsyzlarynyn i?ini zorla?tyraca?yny ifade eden uzmanlaryn verdi?i bilgiye göre, sistem ?öyle çaly?yyor:Bilgisaya
 
Okunma:2234 Avea kullanycylary çylgyna döndü !
Aveanyn Her Yöne Synyrsyz tarifesi sebebiyle birçok abone ma?dur oldu. Neden mi?Aylyk 55 TLye her yöne synyrsyz konu?ma hakky veren tarife ba?lady?yndan bu yana faturaly hat kullanycylary arama yapmak istediklerinden ?ebeke Me?gul uyarysyyla kar?yla?yyor.Bu durumun birkaç gün daha sürece?ini ifade eden Avea yetkilileri, özellikle hattyn yasal olmady?y halde ticari amaçlarla kullanylmasy nedeniyle bu tür bir sorun ya?andy?yny ifade ediyor. Ayda 55 TL ödeyerek tüm di?er GSM operatörleriyle, sabit hatlarla ve di?er Avea kullanycylaryyla synyrsyz konu?turan Her Yöne Synyrsyz kampanyasy nedeniyle faturaly hat kullanan Avea aboneleri, arama yapamyyor. Gün boyunca arama yapmak istendi?inde, dakikalarca ?ebeke Me?gul uyarysyyla kar?yla?an aboneler, operatörün mü?teri hizmetleri yetkililerine ?ikay
 
Okunma:2233 Fuel’den Ylk Video
Codemasters’yn yeni yary? oyunu Fuel’den ilk video yayynlandy. Off-roaf tarzyna sahip olan oyun çok sayyda farkly araçla yary?ma imkany sunacak. Asobo Studio tarafyndan PS3, X360 ve PC için geli?tirilen oyunun, Mayys ayynda çykarylmasy bekleniyor. Videoya buradan ula?abilirsiniz.
 
Okunma:2232 Dead Rising: Chop Till You Drop Yçin Yeni Ekran Görüntüleri Yayymlandy
Dead Rising’in Wii versiyonu ”Dead Rising: Chop Till You Drop” için yeni ekran görüntüleri yayymlandy. Wii sahiplerinin büyük bir merakla bekledi?i oyun Avrupa ve Kuzey Amerika için 24 ?ubat 2009 tarihinde saty?a sunulacak. Görüntülere buradan ula?abilirsiniz.
 
Okunma:2234 World at War’yn Ylk Harita Paketinden Detaylar
Treyarch, Call of Duty: World at War’yn çyky?yndan sonra oyunu yeni eklenti paketleriyle destekleyeceklerini açyklamy?ty. Ylk eklenti paketine dair bilgiler geldi. 4 haritadan olu?acak ilk harita paketinin, PC, PS3 ve X360 için (muhtemelen önümüzdeki ay) yayymlanmasy bekleniyor. Berlin sokaklarynda çaty?aca?ymyz “Nightfire”, sy? ormanlarda Japonlar’la kar?yla?aca?ymyz “Knee Deep”, yer altyndaki tünellerde iz sürece?imiz “Station” ve bu yylyn en dikkat çekici oyun modlaryndan olan Nazi Zombies moduna yeni eklenti olarak “Zombie Asylum” yer alyyor. Oyunun fanlary tarafyndan 4 ki?ilik Co-op olarak oynanan mod için ayryca yeni silahlar ve daha fazla zombi olaca?y belirtilmi?.
 
Okunma:2234 Mario & Sonic 2 Geliyor
Geçti?imiz yyl oyuncularyn be?enisine sunulan ve sadece Yngiltere’de 2 milyon kopyalyk ba?aryly bir saty? gerçekle?tiren Mario & Sonic At the Olympics Games’in ardyndan, yapymcylar devam karary aldy. 2010′da düzenlenmesi planlanan ky? olimpiyatlaryny temel alacak Mario & Sonic At the Winter Olympics için resmi açyklamanyn önümüzdeki hafta sonunda yapylmasy bekleniyor
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Ses ve Müzik Araçlar
  Oynatıcılar ve İzlem
  Format Dönüştürücüle
  Şaka
  Zeka
  Mod ve Senaryo
  Dil Yamaları
  Yamalar
  Trainer
  Strateji
  Spor
  Simülasyon
  Puzzle
  Oyun Araçları
  Macera ve RPG
  Kart Oyunları
  Hile Programları
  Gazino ve Şans Oyunl
  Dos Oyunları
  Çocuklar İçin Oyunla
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.